De werkloosheid is bijna historisch laag en bedrijven kunnen zich uitval nog maar moeilijk permitteren. Nog niet gesproken over de kosten die er mee gemoeid zijn. Nieuwsberichten, rapportages en artikelen staan er bol van: hoe belangrijk en nuttig duurzame inzetbaarheid wel niet is voor het bedrijfsleven.

Lees meer

Lees meer

Positieve gezondheid leeft, zoals dat ook binnen uw bedrijf zou moeten zijn. Het is een herkenbaar begrip, maar is moeilijk intern vorm te geven door de enorme omvang ervan. Het heeft te maken met kennis over gezonder leven, mogelijkheden en motivatie en kan zelfs leiden tot een spreekwoordelijk gevecht met medewerkers die ‘het wel prima vinden’. Mist u ondersteuning of heeft u zelfs het gevoel soms tegen muren aan te lopen, dan is Fysio Stofberg via Preventie & Coaching dé partij die u alle hulp biedt die u nodig heeft.

Bewustwording en ondersteuning zijn de belangrijkste pijlers van onze werkzaamheden. Klopt het wat we denken te weten over onze eigen leefstijl of over de mogelijke verbeterpunten binnen het bedrijf? Waarom zou ik eigenlijk wat aan mijn cholesterol moeten doen en wat zegt de longfunctiemeting nou eigenlijk? Hoe goed heb ik het nou echt naar mijn zin op de werkvloer? Preventie & Coaching maakt bewust van het belang van ‘Positief gezond’ zijn en ondersteunt op weg naar een verbeterde situatie. Van het eerste moment van statusbepaling middels Preventief/Periodiek medisch onderzoek, tot het begeleiden op individueel niveau of het bieden van groepsworkshops. Dit alles afgestemd op de wensen en vooral de noodzaak voor een bedrijf om te verbeteren. Hoewel er veel valt te schrijven over onze dienstverlening of voorbeelden van bedrijven die reeds gebruik maken of hebben gemaakt van onze diensten, is het belangrijkste of u heeft kunnen realiseren wat u had gehoopt met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Als dat niet het geval is, steken wij graag een helpende hand uit om er samen een succes van te maken!

Subsidiemogelijkheid voor uw bedrijf

Denkt u er aan om het thema duurzame inzetbaarheid verder vorm te geven dit jaar? Een extra grote kans is de mogelijkheid om subsidie aan te vragen via het Europees Sociaal Fonds waarmee u tot € 12.500,- (per B.V.) kunt aanvragen om in te zetten voor de duurzame inzetbaarheid binnen uw bedrijf. Lees meer

Toekenning van deze subsidie verplicht u tot niets en kan worden teruggegeven aan het agentschap op het moment dat u er geen gebruik van wenst te maken. Let wel: indienen van deze subsidie kan van 25 t/m 29 juni. Wenst u een aanvraag in te dienen, kunt u met ons contact opnemen voor 20 juni en zorgen wij er via partners voor dat de aanvraag tijdig wordt ingediend.

Nog geen idee wat u met deze mogelijke subsidie zou doen? Stofberg Preventie & Coaching vertelt u graag meer over de mogelijkheden van positieve gezondheid bij u op de werkvloer!

Voor meer informatie, neem contact op met Cyriel Dubislav via cyriel@fysiostofberg.nl.