Veel mensen hebben last van rugpijn. Rugpijn is een verzamelnaam voor verschillende klachten aan de rug. Rugklachten komen heel vaak voor en ongeveer 80% van de volwassenen heeft wel eens last van een zeurende of stekende pijn, met of zonder uitstraling naar been en bil. Meestal is deze pijn voelbaar in de lage rug. Lage rugpijn ontstaat meestal door overbelasting van de rug. Te vlug tillen, te zware dingen tillen of het maken van een verkeerde beweging kunnen hierbij een rol spelen. Het is niet altijd meteen duidelijk waardoor iemand lage rugklachten heeft. Soms spelen meerdere oorzaken tegelijk een rol, b.v. een slechte lichamelijke conditie in combinatie met veel statische belasting zoals autorijden, lang zitten of stress. Samen met de professional van FysioStofberg proberen we de oorzaken in kaart te brengen.

Door regelmatig te bewegen zorg je ervoor dat klachten sneller verdwijnen. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat actief blijven bewegen helpt bij de behandeling van lage rugpijn. Oefentherapie geeft aantoonbaar een beter resultaat bij langdurige rugklachten dan geen behandeling.

De aanpak van FysioStofberg
Bij FysioStofberg kun je rekenen op een professionele en persoonlijke aanpak van rugpijn. Allereerst starten we met een grondige analyse en brengen wij samen de lichamelijke klacht in kaart. Aan de hand van geavanceerde apparatuur en meetinstrumenten kunnen we o.a. objectiveren wat je nog wel kunt, hoeveel je wordt beperkt en waar de pijn zich bevindt.

Na de analyse stellen we samen behandelplan op. In dit plan worden de te verwachte resultaten vastgelegd en wordt aangegeven hoe en wanneer we deze resultaten gaan behalen. FysioStofberg staat voor een actieve aanpak! Om de beste resultaten te behalen wordt er ook van jou actieve inzet gevraagd. Het programma kan alleen succesvol zijn als je bereid bent om je voor de volle 100% in te zetten. Oefeningen thuis zijn een belangrijk onderdeel van het behandelplan.

FysioStofberg heeft een aantal specifieke rugprogramma’s ontwikkeld. Door het volgen van het FysioStofberg rugprogramma nemen de pijnklachten doorgaans sterk af of verdwijnt de pijn zelfs voor-goed. Het programma zal de algemene conditie en coördinatie van rug- en buikspieren zodanig verbeteren, dat je weer meer activiteiten kunt en durft te verrichten. Gedurende de behandeling word je begeleid door een professional van FysioStofberg. Afhankelijk van de klacht kunnen behandelingen worden gegeven in de oefenzaal of in een aparte behandelruimte (manuele therapie).

Samen werken we aan de gewenste resultaten en daarmee aan jouw gezondheid. Tijdens het programma zullen evaluaties plaatsvinden om de voortgang te bespreken. Indien nodig zullen de doelstellingen worden aangepast. Aan het einde van het programma vindt een eindevaluatie met een eindmeting plaats. Tijdens de eindevaluatie wordt het programma en het behaalde resultaat geëvalueerd, krijg je advies voor vervolg en preventie. FysioStofberg streeft naar én verwacht een blijvend resultaat als gevolg van de behandeling.

Ik wil van mijn rugpijn af