00-00-000
Het burgerservicenummer is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie personen (BRP). U kunt uw BSN opzoeken op bijvoorbeeld uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.