echo

FysioStofberg beschikt over een geavanceerd echosysteem en zet deze in met als doel visueel inzicht te krijgen in eventuele pathologie. Onder meer irritaties van pezen, zoals afwijkingen aan de achillespees, elleboog en verkalkingen in pezen (bijvoorbeeld rond de schouder) kunnen goed in beeld gebracht worden. Hierdoor kan er sneller een fysiotherapeutische diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart.

Ook het genezingsproces wordt met behulp van echografie in beeld gebracht, waardoor de effectiviteit van de behandeling beter in de gaten kan worden gehouden. Indien van toepassing zal de professional van FysioStofberg overleg hebben met huisarts of specialist over de bevindingen.

Wat is echografie?

Echografie ofwel MSU (Musculo Skeletal Ultrasound), is een techniek die gebruik maakt van geluidsgolven die zich door het lichaam verplaatsen en gerefl ecteerd worden op een beeldscherm. Zodoende kunnen spieren, pezen, gewrichten en banden in beeld worden gebracht.

Fysiotherapeutische echografie

Fysiotherapeutische echografie is een professionele aanvulling binnen de fysiotherapeutische diagnostiek en is bedoeld ter ondersteuning van het fysiotherapeutische proces. Het vormt geen vervanging van de echo-diagnostiek zoals bijvoorbeeld in het ziekenhuizen wordt gedaan. De echotherapeut kan alleen een fysiotherapeutische werkdiagnose stellen.

Het onderzoek

Het onderzoek is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Je kunt tijdens het onderzoek meekijken. De professional die het echo-onderzoek uitvoert, ziet dynamische beelden. Dit in tegenstelling tot röntgenopnames en MRI welke slechts statische beelden opleveren. De professional van FysioStofberg kan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden die hij ziet.

Voor dit onderzoek moet het te onderzoeken deel van het lichaam ontbloot worden. Tijdens het onderzoek lig je op de behandelbank of zit je op een stoel. Er wordt gebruik gemaakt van contactgel (op waterbasis) om de geluidsgolven over te brengen.

Echografisch onderzoek kent geen nadelige effecten of bijwerkingen.